Na czym polega i gdzie studiować bioinformatykę?

Na czym polega i gdzie studiować bioinformatykę?

Rozwojowi medycyny towarzyszy rozwój technologii. Od lat nowe dokonania technologiczne mają znaczny wpływ na poprawę możliwości medycyny. Coraz częściej łączy się z sobą dyscypliny informatyczne z lecznictwem. Urządzenia elektroniczne pozwalają także lepiej poznać naturę człowieka i odkrywać rzeczy, które do niedawna stanowiły zagadkę. Dokładna analiza danych pozwala wyciągać wnioski, których rezultatem jest poprawa zdrowia pacjentów lub nawet ratowanie życia. Jedną z dziedzin, która łączy z sobą te dwie dyscypliny jest bioinformatyka.

Czym jest bioinformatyka?

Duża siła dzisiejszej medycyny tkwi w specjalizacjach. Rozwój technologii informacyjnych pozwala na jeszcze większe zawężenie spektrum analizowanych tematów i przepuszczenie ich przez filtr danych. Wykorzystanie specjalistycznych programów znacznie ułatwia pracę naukowców i pozwala lepiej, szybciej i bardziej efektywnie przetwarzać dane. Skutkiem tego są nieraz przełomowe odkrycia, które na zawsze zmieniają świat medycyny.

Sztandarową dziedziną, która czerpie ze zdobyczy informatyki i przenosi je na grunt medycyny jest bioinformatyka. Wykorzystuje ona instrumenty matematyczne i informatyczne aby wychodzić naprzeciw problemom biologii. Kataloguje i analizuje informacje biologiczne wykorzystując do tego bazy danych. Genotypowanie oraz modelowanie układów biologicznych to kolejne przedmioty twórczości bioinformatyków. Ponadto stosuje się ją przy wprowadzaniu nowych leków. Jest to jedna z najbardziej perspektywicznych dyscyplin czerpiących z dorobku nauk ścisłych i informacyjnych.

Na jakich zagadnieniach skupia się kierunek bioinformatyczny?

Wśród studentów pojawia się wzrost zainteresowania tym kierunkiem. Jedną z przyczyn jest potencjał drzemiący w tej dziedzinie. Aby z sukcesami przejść przez proces kształcenia potrzeba ambicji i dyscypliny. Smykałka do matematyki i innych dziedzin ścisłych może być dodatkowym atutem dla studenta.

Podstawowym przedmiotem w toku studiów jest matematyka – statystyka i analiza danych. Student jest także przygotowywany do badania dynamiki populacji: narodzin i śmierci, czytania i tworzenia algorytmów grafowych. Stopniowo wprowadza się tworzenie modeli matematycznych i symulacji komputerowych. Uczeń ma również okazję pracować z superkomputerami o mocach obliczeniowych wielokrotnie przewyższających prywatne urządzenia. Superkomputery są w stanie w szybkim tempie i z bardzo dużą dokładnością podawać rozwiązania wielu skomplikowanych równań.

Po zakończeniu cyklu nauczania, absolwent powinien cechować się analitycznym myśleniem i kreatywnością. Powinien być w stanie opisywać zjawiska przyrodnicze metodą jakościową i ilościową. Syllabus jest skonstruowany w taki sposób, aby alumni mogli po studiach rozwiązywać problemy inżynierii genetycznej, biomedycyny i farmakologii. Tak wygląda przyszłość.

Gdzie studiować bioinformatykę?

Popyt na bioinformatykę nie umyka rektorom szkół wyższych. Rośnie liczba uczelni, które wprowadzają ten kierunek do swojej oferty. Bioinformatykę można studiować w większości ośrodków akademickich w Polsce. Trzeba mieć na uwadze, że jest to wymagający kierunek. Same tylko wymagania rekrutacyjne sprawiają, że trzeba się postarać aby tam trafić. Podczas przyjęcia pod uwagę bierze się takie przedmioty jak biologia, chemia, informatyka, fizyka, języki obce oraz matematyka. Oczywiście na poziomie rozszerzonym. Mimo ciężkości, praca włożona w kształcenie niemal na pewno przyniesie owoce w przyszłości.