Na jakie typy możemy podzielić mikroskopy?

Na jakie typy możemy podzielić mikroskopy?

Mikroskop umożliwia nam obserwację mikro jednostek, których nie możemy ujrzeć bez powiększenia, albo takich które widzimy, ale dostrzeżenie jakiś ich wycinków i szczegółów jest wykluczone. Jest to urządzenie, które składa się z części optycznej i mechanicznej. Układ optyczny odpowiada za właściwe oświetlenie obiektu i jego powiększanie. Układ mechaniczny zapewnia odpowiednie ułożenie elementów układu optycznego.

Jakie mikroskopy wyróżniamy?

Znajdziemy duże ilości najróżniejszych mikroskopów, różniących się od siebie techniką w jaki się je używa, miejscem, w którym są wykorzystywane oraz drobiazgowością, którą zapewniają podczas ich używania. Początkowo wszystkie tworzone mikroskopy były typu optycznego, ale od tamtego czasu urządzenia zostały udoskonalone i aktualnie wyróżnić możemy co najmniej kilkanaście przeróżnych rodzajów mikroskopów. Są to na przykład mikroskop akustyczny, polaryzacyjny, sił atomowych, operacyjny, fluorescencyjny, pomiarowy i mikroskop konfokalny.

Czym różnią się mikroskopy?

Mikroskopy różnią się sposobem funkcjonowania, dla przykładu mikroskop akustyczny korzysta z fal ultradźwiękowych aby dostać powiększony obraz, a mikroskop holograficzny wykorzystuje pomiar natężenia i fazy promieniowania rozproszonego przez próbkę. Mikroskop atomowy natomiast korzysta z wiązki elektronów aby dostać obraz. Im bardziej natężona energia elektronów, tym mniejsza ich fala i większa rozdzielczość mikroskopu.

Niektóre mikroskopy bywają zmodyfikowanym modelem mikroskopu świetlnego jak na przykład mikroskop pomiarowy, który przeznaczony jest do bezdotykowych pomiarów długości w układzie współrzędnych prostokątnych i biegunowych oraz kątów, albo mikroskop fluorescencyjny, który działa na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, zamiast, albo wspólnie ze zjawiskami odblasku i absorpcji światła. Tak samo jest także w przypadku mikroskopu stereoskopowego, który wyróżnia się jeszcze tym, że posiada dwa okulary, zamiast jednego, dzięki czemu możliwe jest oglądanie trójwymiarowego obrazu.

Co to jest mikroskop konfokalny?

Mikroskop konfokalny jest podkategorią mikroskopu świetlnego. Chodzi o to, że tak samo jak mikroskop świetlny do tworzenia obrazu wykorzystuje widmo światła widzialnego. Możemy wyróżnić dwa mikroskopy konfokalne – jedne, które wykorzystują wiązkę promieni laserowych, i drugie, które wykorzystują punktowe światło białe.

Różnica pomiędzy mikroskopią świetlną a konfokalną jest taka, że do obiektywu mikroskopu konfokalnego przedostaje się jedynie światło z jednej płaszczyzny ogniskowania a w mikroskopie optycznym za to dochodzi sygnał z całego przekroju egzemplarza. A co za tym idzie uzyskujemy większy kontrast a także rozdzielczość.

Mikroskop konfokalny jest używany w dermatologii przy wykonywaniu nieinwazyjnej diagnozy. Pozwala ona na obrazowanie skóry na żywym organizmie. Jest stosowany też w dziedzinie okulistyki. Pozwala on na precyzyjne postawienie diagnozy schorzeń rogówki, ale też przy wykorzystaniu mikroskopu konfokalnego możliwe jest obserwowanie procesów zapalnych albo guzów w obrębie spojówki.

Źródło: Kawaska – mikroskopia konfokalna