Poznaj zajęcia terapeutyczne dla dzieci

Poznaj zajęcia terapeutyczne dla dzieci

1. Zajęcia montessori

Podstawowe założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak systemu kar i nagród. Metoda stawia duży nacisk na swobodę i dzieci czy też wykształcenie wewnętrznej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Przyjazna atmosfera pomiędzy dziećmi. W metodzie Montessori nie ma miejsca na rywalizację pomiędzy uczniami. Dzieci uczą się wzajemnie od siebie, poprzez wsparcie i pomaganie sobie. One samodzielnie decydują, gdzie, czego i jak długo chcą się uczyć w danym momencie. Należy również dodać, że dzieci podczas nauki mogą swobodnie poruszać się po sali.
  • W grupie są dzieci w różnym wieku, z trzech kolejnych roczników. Z racji na to, że dzieci uczą się w idealnym dla siebie tempie, a program nauki jest indywidualny, w związku z tym, że każde dziecko jest inne i ma inne potrzeby, zdolności a także zainteresowania.
  • Nauczyciel ma za zadanie wspierać, pomagać i udostępniać odpowiednie pomoce dydaktyczne swoim podopiecznym. Powinien on podążać za uczniem oraz pomagać mu w odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień.

Nauka programem montessori – jak powinna wyglądać sala?

Pamiętaj, że tam gdzie dziecko się uczy musi panować porządek. Uczniowie mają do dyspozycji specjalne pomoce dydaktyczne, dobrane przemyślanie.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje które płyną z ciała, a następnie wysyła konkretną reakcję. Zmysły kluczowe dla integracji sensorycznej którymi są dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają duże znaczenie w naszym codziennym życiu. Są one podstawą rozwoju i działania innych wyższych zmysłów i umiejętności. Co do nich należY? Jest to np wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia czy też zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Zaburzenia integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg jest niezdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Dziecko w tym wypadku ma problem z wykonaniem i zaplanowaniem swoich własnych działań, może być nadmiernie ruchliwe albo mieć trudności ze skupieniem uwagi. Pojawiają się także zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania czy czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia opiera się na kompleksowym działu, które ma na celu poprawę, przywrócenie a także utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Wyjątkowo istotne jest również to, że zawiera to również działanie profilaktyczne, które ma przeciwdziałać wystąpieniu kolejnym epizodów. By uzyskać ten poprawy zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, czyli terapię ruchem czy też terapię manualną polegającą na masażach i technikach wykonywanych przez terapeutę.

3. Psychoterapia

Psychoterapia osób dorosłych w dużej mierze wiąże się z rozmową z psychoterapeutą. W związku z czym duża część osób nie wie,, jak może być prowadzona jest psychoterapia dla dzieci. Metody terapeutyczne dobierane są odpowiednio do wieku i możliwości poznawczych dziecka. Najmłodsi swoje trudności najczęściej pokazują w zabawie, w związku z tym, jeśli dziecko jest mniejsze, terapeuta bazuje właśnie na tej aktywności. Dodatkowo często też korzysta z różnych gier, co pomaga nawiązać z dzieckiem więź, dowiedzieć się co lubi. Sama relacja pomiędzy terapeutą a dzieckiem jest ważnym czynnikiem leczącym. Ważnym elementem pracy teraupety z dzickiem jest też zabawa rysunkiem. Maluchy tak mogą się wyrazić. Podobnie dzieje się, w sytuacji, gdy dziecko i terapueta tworzą opowiadania lub bajki. Maluch, robiąc to wspólnie z psychoterapuetrą, najczęściej głównemu bohaterowi przypisuje własne cechy czy też
lub przedstawia jego życie, jako podobne do swojego.